Obilazak gradilišta škole u Puntu

U utorak 28. ožujka, pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edita Stilin sa svojim je timom, u pratnji predstavnika Općine i izvođača radova, obišla školu u Puntu, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i sportske dvorane.


Područna škola Punat jedna je od četiri područne škole koja djeluje u sastavu OŠ “Fran Krsto Frankopan” Krk. U školskoj 2016./2017. godini školu pohađa 113 učenika u 8 razrednih odjela.
Općina Punat pokrenula je inicijativu za rekonstrukcijom zgrade škole još 2004. godine. Naime, školska zgrada u Puntu sagrađena je 1953. godine te je zbog dotrajalosti ipak bila potrebna cjelokupna rekonstrukcija kako bi se poboljšali uvjeti za odvijanje nastave u skladu s Državnim pedagoškim standardom.

Primorsko-goranska županija 2010. godine aktivno se uključila u realizaciju projekta sudjelujući u aktivnostima oko pripreme projekta. Realizacija projekta predviđa cjelokupnu rekonstrukciju postojeće zgrade područne škole i dogradnju jednodijelne školske sportske dvorane kao i modernizaciju sustava grijanja, te uvođenja sustava hlađenja i instalacija fotonaponske elektrane.
Putem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, ishođena je i suglasnost na idejni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao nužan uvjet za daljnju realizaciju projekta. Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni arhitektonski projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme osnovnih škola, te da je dio projekta za dogradnju jednodijelne školske sportske dvorane u skladu s normativima jednodijelnih školskih sportskih dvorana.

Tijekom 2015. godine završena je izrada cjelokupne projektna dokumentacija koju je Županija sufinancirala s iznosom od 400.000 kuna, a Općina Punat sa 350.000 te je temeljem dokumentacije u veljači 2016. godine ishođena građevinska dozvola.

Nositelj projekta je Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk, a troškove izvođenja radova sufinanciraju Primorsko goranska županija s udjelom od 40% i Općina Punat s udjelom od 60%.
Radovi na projektu planiraju se provoditi u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

Izvor: web stranice Primorsko-goranske županije

FOTOGALERIJA: