Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona

Brošura pod naslovom „Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona” sadrži korisne savjete o opasnostima i sigurnosti na internetu, zaštiti privatnosti i osobnih podataka, načinu ponašanja i odgovornoj uporabi društvenih mreža.

Brošura je dio HAKOM – ova programa informiranja djece i roditelja koji se provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Brošura sadrži korisne savjete i za roditelje, ali i rezultate prvoga nacionalnoga komparativnoga istraživanja o sigurnosti djece na internetu, koje je tijekom rujna i listopada prošle godine provedeno u sklopu projekta EU Kids Online. Istraživanje je obuhvatilo 1000 djece u dobi od 9 do 17 godina i njihove roditelje odnosno skrbnike. Fokus istraživanja bio je na prednostima i rizicima korištenja interneta, s ciljem utvrđivanja razine korištenja interneta ovisno o dobi i socioekonomskim obilježjima djece, kako bi se dao bolji uvid u ulogu roditelja, učitelja i okoline u zaštiti djece od ugroza na internetu.

BROŠURA: