Uprizorenje “Alkara” na satu Hrvatskog jezika

Prošlog su tjedna učenici 8. razreda na satu lektire (D.Šimunović: Alkar) uprizorili suđenje. Na prethodnim su satima hrvatskog jezika usvajali pravila pisane i usmene rasprave te pravila sudnice. Sada su ta pravila trebali primijeniti kako bi iznošenjem svojih argumenata osudili odnosno oslobodili optuženog Rašicu.

Braniteljica i tužitelji su, nakon održane uvodne riječi, ispitali svjedoke. Porota je nakon kratkog vijećanja Rašicu oslobodila krivnje za Salkov mentalni slom.
Budući da su se učenici zaista potrudili i potpuno uživjeli u uloge veselim se novoj “kreativnoj lektiri”.
učiteljica Martina Butković
Tijek sata možete pogledati u fotogaleriji, a klikom na fotografiju vidjet ćete i objašnjenje.