” DRVO IMA SRCE “

 

” Ako smo sretnici, odrastamo tako da mi trebamo druge i drugi trebaju nas “. Tu bezvremensku poruku prenijeli su nam glumci Teatra Oz u predstavi ” DRVO IMA SRCE “.

Predstava je održana u Narodnom domu 04.04. 2016. u 11 sati.