Gastro sat hrvatskog jezika

Ove su se godine učenici 8. razreda bavili funkcionalnim stilovima hrvatskog jezika. Obrađujući novinarski stil naučili su što je intervju. Spojivši to znanje s gradivom o osnovnim obilježjima hrvatskih narječja, nastali su ovi ukusni, ali i vrlo vrijedni dijalektološki materijali.

Zahvaljujem marljivim učenicima i njihovim ukućanima koji su im pomogli.

Dobar tek!

učiteljica Martina Butković

ŠURLICE

Klade se muke i jaja va kuhanu vodu i malo ulja, zamisi se tvrdo testo i pusti se pol ure da stoji. Razriže se na više komadići. Od tih komadići se na žici od pletenja mej rukah delaju šurlice. Šurlice  se kuhaju 20 minuti. Va vodu se klade malo ulja i kad su šurlice napol kuhane posoli se. I onda kad su kuhane  na nje se klade gulaš i sira.

                                                                                                                      Nino Karabaić

GIBANICA

Če bi hteli napraviti gibanicu, prve treba napraviti tijeste:

U veću zdelu pomešajte mefku melju, sol, male mlačne vode i malo cukera. Dobre zamesite da dobijete razvlečene tijeste.

Podelite tijeste v 6 deli i razvlečite na tenko s mlinčenjakom. Razvlečene tijeste naoljite i posipajte z filom od sira f koje ste deli jajca, male soli i cukera. Zmotati v klobasicu i deti u namaščen protvanj.

Speči u rolu i pečeno pokriti z krpom da odmehkne.

                                                                                                          Arijana Keleman

BRUDIT MOJE ŠUKUNBABE ANTE ORLIĆ MOCIKE

Moja šukunbaba Ante Mocika, ka je živela na Žestiću,  rodila je devet puti. Jimela je devet dice.  Nje vnuk, moj stric Anjelo, mi je, još kad san bila mala,  pravljal  kako je nje brudit zi palentu jimel sve gušti od ovoga svita i da nikad ne će pozabit, kako je ona delala ta brudit.  A kuhala je onako kako se to kuhalo na Punti. Nje brudit je bil pravi puntarski brudit,  aš ona je  bila prava Puntarka do devetoga kolena. I po ocu i po materi.

A brudit je parićevala na ov fin: Najprvo bi bila očistila frišku ribu: ostrgala ljuske, znela škrge i drob. A kad je to delala, nigdar ni bila sama. Kolo nje se je vavek vrtela nje maška, aš je znala da će dobro pasat. Rivala joj se mej noge i va kamižoti da joj hiti ku glavinu ali utrobicu od ribe. Veću ribu baba Ante bi bila razrizala  na komadi, malo posolila, hitila va muku i  klala šubito drito va padelu z teplin domaćin uljen. Ribu je frigala z obadvi bande. Tako bi riba bila dobila koricu vero lipoga kolura. Potlek bi bila prontala narizanu kapulu i šufigala na ulju. Još bi bila žuntala nikolike tanke fetice od pomidori  bez korice, ako je bil štajon od pomidori. A ako ne,  bila bi dodala dvi žlice kunšerve ku je ona sama delala, razrejene va vodi. Na to bi bila žuntala  na male komadići narizani česan, petrasumen, malo osta, malu žličicu cukara, sol i papar.  Sve bi to polivala zi kuhanu vodu tako da se je sva riba lipo močila. Va napol pokrijenoj padeli sve se je to  kuhalo kvarat ure na malon ognju. Onda bi friganu ribu lipo poštivala va ta toć, i na malon ognju kuhala još baren kvarat ure a kadagod  i više, ako su komadi od ribe bile veće. Svako malo bi bila padelu stresala malo simo malo tamo da se riba ne bi ćapala za dno.

A najbolji kunpanadig  za brudit bila je palenta. A ča drugo ako ne palenta?  – Ma ni ona muku od framentuna kupovala na butigi. Ne, ne! Oni su jimeli svoj framentun ki su sadili i tendili na Susu, doklegod ni uzrijal.  Onda bi bili lipo zi framentunića dvigli glavice z nikolikimi peri i te glavice s peri vezali va maci i sušili. A kad su glavice zi framentunon bile suhe, obislili bi jih bili na sufit ili na granel, neka se još bolje osuše.  A kad je framentun rabil za skuhat palentu, baba bi bila šla na granel, dvigla jedan mac, dvigla pera zi glavice, i stružvajuć  glavicu va glavicu odvojila zrna od glavice. Zrna su padale va padelu ili kakov drugi okrut. Zi framentunon je hodela konobu. Konobi su bile žrna. Tutu se je mlela sva intrada: i žito, i šenica i framentun. Stric je pravljal da je više puti kako mali gledal kako baba melje framentun i kako se  brižna muči vrteć te žrna. Stric  je bil još mali pa joj ni mogal pomoć, a sini ni bilo doma: svi su bili va kampanji. Tako smo se mi vnuci šempre vrteli kolo nje, a ona nas je znala zet va nje krilo i lipo nas kukulat.

„A ni framentunišće se ni hitalo. Ono deblje (stabljike) su davali blagu. Voli su to jile zi svin gušton. Aj Bože da su jimeli ča za pojist. Va štalji je sve hrumalo od njihovoga jidenja. A pera bi žene bile lipo očistile od vlasi ke su vavek rasle na vrh glavice i čiste pera kladale va slamarice. Onda ni bilo madraci. Jimeli smo slamarice zi peri od framentuna. Kako su te slamarice lipo šuškale kad smo mi dičina hodeli leć! I kako je lipo to vonjalo, kako je teplo bilo kad bimo se bili „utopili“ va šuškave slamarice. Čudo lipše leh sada na madraci. Škoda da nimamo takove slamarice pune per od framentuna.“ – govorel je stric.

A palentu je parićevala ovako: Va bruncu zi okruglin dnon, ki j visel na komoštrah, kuhala se je voda va koj je već bilo malo soli. Muku od framentuna z okruta je zimala va pest, i pomalo sipala va brunac. Va drugoj ruki je jimela palentač, s kin je mišala palentu jedno pol ure, da se palenta ne bi takala za dno od brunca i zgorela.

Cela kuća je vonjala po friganoj ribi, bruditu i palenti. Kad je bilo pronto baba bi bila zakriknula: Ala dica, palenta je na stoli. Sve san prontala! A mi dičina bimo  se bili žvelto spravili kolo stola, pomolili, pojili i doboto ni rabilo ni pijati oprat.

 A stric je još rekal i ovo: Ni bila palenta svaki put zi bruditom. Više puta je bila zi mlikon od koze ku je baba jimela, drugi put palenta,hladno zrizana na fete i spržena. Na to se je potlek kladalo malo cukara. I to je bilo altroke kolač, takova palenta je vero lipo hrskala v usteh. Niki od dice ni nikad brontulal da mu se ne  pijaža. Tako je to bilo onda! A danaska? – Danas dica jišću samo nikakove slašćice z butige, ćikulatice, nutele: svega i sačesar a niš domaćega. Govore da framentun i palenta ni za ljudi nego za blago va štalji. Ala, neka njin bude! Ma ni više ni blaga va štalji!

A ovo van je receta ča sve rabi za udelat brudit za fameju od 6 pršon:

– žabe, raže,pauk, škarpoč ili škrpina, more i druga riba – kolo 2 kila;
-kapule – pol kila;
-maslinovo ulje – koliko rabi. Bolje više leh manje. Ne bi se otelo šparat.
-česan -5 + 6 režnjići;
-petrasumen na tanko narizani –  jednu pešćici

-ocat od vina – 1 dec;
-friški pomidori narizani – kvarat kila ili dvi tri žlice kušerve;
-sol i papar – koliko rabi;

– 2-3  pera od jagorike.

A ča još ča rabi? -Da, to je ono ča se ne more kupit ni va butigi, ni na peškariji, a nanki se ne more posudit od suseda. RABI ČUDO JUBAVI, znajuć  da će svi bit kuntenti,  da će palentu pojist zi svimi gušti i z punimi usti i da niš neće ustat ni od palente ni od brudita, ni na pijatih ni va brunčiću. A ja van sada želin da ovo sami parićate. Ma nemojte pozabit na ono: ZI PUNO JUBAVI. Tako ćete kuntentat svoju fameju, ili kumpaniju. A oni će svojin dicin  dalje pravit kako se kuha palenta z bruditon.  A na kraju – ne smi se pozabit sve to zi dobrin črnin vinon zalet i nazdravit za čudo let.

A  još i zakantat onu našu lipu: SVE PUNTARSKE MA USKE STAZE Z RUŽMARINON SAJENE! – U TO IME ŽIVILI!

                                                                                                             Ana Marija Žic

(Anđelo i Vanda Žic)

FRITE

Prvo se va zdelu klade devet žlic muke, ondat dvi žlice cukara, jedan jogurt, jedno celo jaje, nariba se korica od limuna, doda se pol praška za pecivo i klade se žličica rakije da frite ne piju ulje. Sve skupa se dobro zmiša. Na špaher va padelu se klade fanj ulja i čeka da se dobro stepli. Zi malu žličicu se klada testo va ulje i frite se šubito napuhnu. Kad lipo porumene zname jih se na salvetu od harte da se ocide i na kraju se po njimi klade cukar va prahu.

                                                                                                                                 Lucija Seršić

FRITE ZI JOGURTON

 

Prvo zi kuharicu dobro zmišamo jaje, jogurt, cukar, rakiju i sol. Onda klademo muku i prah za dizanje testa i ako ćemo, moremo klast malo korice od limuna, jabuke, suhoga grozja ali cimeta tako da testo bude fanj gusto. Ulje steplimo va padeli, mora bit toliko ulja da frite moru plavat va njen, ne sme takivat dno. Va svaku ruku zememo malu žličicu. Žličice umočimo va padelu zi uljen. Z jenu žličicu zememo testo za frite, stavimo nad padelu pa z drugu žličicu rinemo testo da se friga. Ne smimo prepunit žličicu zi teston aš to će nan pomoć da frite budu lipe okrugle. Ako bimo prepunili žličicu onda bi frite imele kako nike repi. Ne smimo prepunit padelu zi fritami, moramo pustit mesta da se moru napuhivat i da se moru lipo same obrnut. Kada se dosti pofrigaju na jenoj bandi, obično se same obrnu na drugu, ako ne, samo ih malo taknemo zi pirunon pa će se obrnut. Ovo je vero jedan lipi recet za vero dobre frite ke se jidu kada su kakovi blagdani.

Kristina Šimunić