Prijave za upis u prvi razred osnovne škole

Prijave djece za upis u 1. razred osnovne škole provodit će se od 25. do 29. siječnja 2021. godine u osnovnim školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta, sukladno upisnom području putem elektronske pošte odnosno telefona/mobitela.

Sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva (”Narodne novine” broj 67/14 i 63/20)

djeca rođena od 01. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine te djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred osnovne škole u prošloj školskoj godini obvezna su pristupiti upisu u prvi razred osnovne škole prema upisnim područjima za svaku osnovnu školu, a prema prijavljenom mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta.    Iznimno se u prvi razred osnovne škole mogu upisati i djeca rođena od 01. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine, koja će šest godina života navršiti do 31. prosinca 2021. godine. Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta rođenog od 01. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine mogu najkasnije do 31. ožujka 2021. podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u l. razred osnovne škole pismenim putem odnosno elektronskom poštom Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije, Rijeka, Riva 10.

Detaljnije informacije o načinu i sadržaju prijave za upis djeteta u prvi razred     OŠ „Fran Krsto Frankopan“ KRK (za MŠ Krk, PŠ Vrh, PŠ Punat, PŠ Baška i PŠ Vrbnik), kontakt telefon i elektronsku adresu objavit ćemo na stranici Škole 21. siječnja 2021.

U prilozima ove objave nalazi se Javni poziv za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2021./2022. godinuPlan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2021./2022. godinu, Informativni obrazac o upisu u prvi razred osnovne škole za školsku 2021./2022. godinuZahtjev za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole te Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole.

PRILOŽENI DOKUMENTI I OBRASCI: