5. razred

 1. Jasmina Bobarić
 2. Lea Brnabić
 3. Kristian Burigo
 4. Ana Karabaić
 5. Kiara Karabaić
 6. Dorijan Karabegović
 7. Noa Kleković
 8. Marija Nosić
 9. Fran Šulina
 10. Jana Valenčić
 11. Samantha Verić
 12. Roko Vidaković
 13. Petra Žic
 14. Roko Žic

Razrednica: Sonja Rode Mrakovčić

Odgovori