Rezultati provjere glazbenih predispozicija i informacije o upisu u 1. razred glazbene škole

U petak 10. lipnja 2022 godine održana je audicija, provjera glazbenih predispozicija kandidata za upis u 1. razred  Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov Rijeka u Krku, za školsku godinu 2022./2023. U nastavku donosimo rezultate provjere, kao i informacije o upisima.

Za učenike koji su temeljem upisnih kvota i rezultata ostvarenih na provjeri glazbenih predispozicija ostvarili pravo upisa, upisi u 1. razred biti će 14. lipnja 2022. godine u 17 sati u prostorijama Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” u Krku.

Prilikom upisa potrebno je donijeti presliku jednog dokumenta na kojem je vidljiv OIB djeteta.

  • upisnina iznosi 100,00 kn (plaća se u rujnu s računom participacije)
  • mjesečna participacija iznosi 200,00 kn
  • sve dodatne informacije možete saznati na telefon: 227 270

Preuzmite: Rezultati provjere glazbenih predispozicija