U susret jubilarnom sazivu Male staroslavenske akademije

Ovogodišnja Mala staroslavenska akademija “dr. Antun Mahnić” održati će se u našoj školi od 24. do 27. listopada 2017. godine.

U nastavku možete pogledati prezentaciju naziva Retrospekcija dosadašnjih saziva i predstavljanje XX. saziva 2017. godine, nastalu povodom jubilarnog dvadesetog saziva Akademije.
Također, donosimo i program rada ovogodišnjeg saziva.

.

Tema ovogodišnjeg saziva Akademije je  Dr. Antun Mahnić, krčki biskup (1897.- 1920.) – biskup, glagoljaš, preporoditelj, humanist, izdavač, a podtema 120- ta obljetnica dolaska Antuna Mahnića na čelo krčke biskupije.

Preuzmite: Program rada XX. saziva Male staroslavenske akademije “dr. Antun Mahnić”