21. ožujka – Svjetski dan šuma

Svjetski dan šuma obilježava se 21. ožujka na prvi dan proljeća kada se podsjećamo na važnost šume i njezine zaštite.

Šume su danas ugrožene od lošeg gospodarenja, požara, onečišćenja tla, voda i zraka, od kiselih kiša,

Učenici 4. razreda naše škole obilježili su ovaj dan izradom plakata na kojem su se osvrnuli na važnost šuma za čovjeka. Razgovarali smo o važnosti šuma za čovječanstvo te uzrocima njihovih nestajanja. Učenici su na listiće pisali poruke ljudima za očuvanje šuma.

Očuvajmo šume i vode i ostavimo ih u nasljeđe budućim generacijama!