Katalog udžbenika i radnih materijala – PŠ VRH 2019./2020.

Učenici će na račun ministarstva dobiti samo udžbenike, radne bilježnice, zbirke zadataka i atlase (povijesni i geografski) nabavljati će se ovisno Gradu/Općini kojoj pripada škola.

Stoga molimo roditelje da prate mrežne stranice PŠ VRH i ev. stranice Grada Krka